Pegasus Securities

image

Αγορά Στόχου

Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 4514/2018 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όταν διαθέτει ή προσφέρει χρηματοπιστωτικά μέσα (τα οποία δεν κατασκευάζει η ίδια), λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτά, από τους κατασκευαστές τους και να κατανοήσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά του κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου.

Περαιτέρω, βάσει των πληροφοριών αυτών, καθώς και βάσει των διαδικασιών που ακολουθεί, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το κάθε είδος χρηματοπιστωτικού μέσου απευθύνεται σε κατηγορίες πελατών των οποίων τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και οι πιθανοί επενδυτικοί στόχοι συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (προσδιορισμός αγοράς - στόχου). Επίσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. διαθέτει επαρκείς ρυθμίσεις παρακολούθησης των ανωτέρω προϊόντων για να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει ή να προτείνει είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου.

Στην περίπτωση κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα μπορούσε να θεωρηθεί, ότι ενεργεί ως κατασκευαστής οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού μέσου που διαθέτει σε πελάτες της (γεγονός που δεν ισχύει επί του παρόντος), θα εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες για την έγκριση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού μέσου, προσδιορίζοντας μία συγκεκριμένη αγορά - στόχο, εντός της αντίστοιχης κατηγορίας πελατών για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους πιθανούς επενδυτικούς στόχους των πελατών, στους οποίους πρόκειται να απευθύνεται το χρηματοπιστωτικό μέσο και εξασφαλίζοντας ότι αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αγορά-στόχο καθώς και ότι η σκοπούμενη στρατηγική διανομής του χρηματοπιστωτικού μέσου είναι κατάλληλη για την αγορά-στόχο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Επενδυτικό σας Σύμβουλο.

Αν δεν συνεργάζεστε με την εταιρεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλέφωνο 210 3670700 ή μέσω email στην διεύθυνση customercare@pegasusaxe.gr

Επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες στις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο!