Loading

Αίτημα Παραπόνων
ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΗ
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δέχεται τυχόν παρατηρήσεις ή / και παράπονα του Πελάτη σε σχέση με την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών υπηρεσιών. Εάν εκφρασθούν συγκεκριμένα παράπονα από τον Πελάτη ή και γνωστοποιηθεί στην Εταιρία υποβολή παραπόνων από τον Πελάτη στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το χειρισμό της υπόθεσης αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Παραπόνων. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης και προβαίνει ενδεικτικώς στις προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΠΗΓΑΣΟΣ ενέργειες.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Τα παράπονα των πελατών προς την ΠΗΓΑΣΟΣ διακρίνονται σε παράπονα που αφορούν :

α) τη μη εξυπηρέτηση του Πελάτη σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της AEΠΕΥ προς αυτόν
β) τη μη λήψη επαρκούς ενημέρωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ
γ) την περίπτωση που ο Πελάτης κρίνει ότι το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ δεν είναι ικανοποιητικό
δ) την περίπτωση που πίσω από τη συμπεριφορά του υπαλλήλου υποκρύπτεται ενδεχομένως σοβαρότερη αιτία (π.χ. απάτη κλπ.)

Σε κάθε περίπτωση τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ Αρχείο Παραπόνων των Πελατών, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά με την επεξεργασία του παραπόνου έγγραφα και οι συνταχθείσες προς τούτο αναφορές.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Υπεύθυνος για την παραλαβή παραπόνων πελατών είναι :

                       Ματίνα Ακίλα
                       Τηλ.: 2103670774
                       Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 17, 10671 Αθήνα

Στα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ θα γνωστοποιούνται τα στοιχεία των προσώπων που απαρτίζουν το Τμήμα Εξέτασης Παραπόνων της ΠΗΓΑΣΟΣ και θα παρέχεται κάθε διευκρίνιση σχετικώς. Ο Υπεύθυνος παραλαβής παραπόνων θα απαντά επί των προβαλλομένων παραπόνων και εν γένει αιτιάσεων προφορικώς ή εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου.

Ο Πελάτης δύναται επίσης να απευθύνεται
α) Στο Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 – 3376700 ή
β) Στο Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460284 / 2106460458.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής Αθήνα, Τ.Κ. 10671

Email: info@pegasusaxe.gr

Phone: +30 210 3670700

Επικοινωνήστε μαζί μας